Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 huyện Thanh Trì hay nhất

Đang tải...

Mời các bạn tham khảo đề thi học sinh giỏi Toán lớp 4 của huyện Thanh Trì năm 1999 – 2000 và năm 2000 – 2001 gồm các bài tập về phân số, tìm số tự nhiên, bài toán có lời văn và các bài toán hình học. 

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4

(HUYỆN THANH TRÌ)

ĐỀ THI 1999 – 2000

1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

phân số

2. Tìm số tự nhiên biết rằng khi bỏ chữ số hàng đơn vị thì số đó giảm đi 14 lần.

3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 170m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta mở một đường đi xung quang vườn rộng 2m. Tìm diện tích còn lại để trồng trọt.

4. Có 3 nhóm học sinh tham gia chơi ném bóng vào rổ. Cứ nhóm 1 ném được 3 quả thì nhóm 2 ném được 6 qua vào rổ. Cứ nhóm 3 ném được 3 quả vào rổ thì nhóm 1 ném được 2 quả vào rổ. Tính số bóng của mỗi nhóm ném được vào rổ (biết rằng số bóng cả 3 nhóm ném được vào rổ là 72 quả).

5. Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy CHĂM HỌC CHĂM LÀM CHĂM HỌC CHĂM LÀM… Hỏi chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?

ĐỀ THI 2000-2001

Bài 1: (4 điểm)

Tổng hai số bằng 649. Số bé có hai chữ số. Thêm một chữ số 0 vào bên phải số bé sẽ được số lớn. Tìm hai số đó?

Bài 2: (4 điểm)

Tìm phân số bằng phân số 3/5, biết rằng hiệu của mẫu số và tử số cửa phân số đó bằng 18?       

Bài 3: (5 điểm)

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 286m. Người ta chia khu đất đọc theo chiều rộng thành hai hình chữ nhật và thấy tổng chu vi của chúng bằng 410m. Tìm diện tích của khu đất.

Bài 4: (5 điểm)

Có hai túi bi. Nếu bỏ 6 viên bi từ túi thứ nhất sang túi thứ hai thì túi thứ hai nhiều bi gấp đôi túi thứ nhất. Nếu bỏ 4 viên từ túi thứ hai sang túi thứ nhất thì số bi của hai túi sẽ bằng nhau. Tính số bi ở mỗi túi lúc đầu.

Bài 5: (2 điểm)

Có thể tìm được số tự nhiên n để:

1 + 2 + 3 + 4 + … + n = 1444 hay không?

>> Tải trọn bộ tài liệu miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: 20 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Lớp 4 (Đề Thi 2003 – 2004)

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận