Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1999 – 2000

Đang tải...

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông

ĐỀ THI 1999 – 2000

1) Tìm năm số tròn chục liên tiếp. Có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số.

2) Tính giá trị của biều thức A sau đây một cách thuận tiện nhất:

3) Cho 3 chữ số 2, 3, x (x khác 0). Tổng của tất cả các số khác nhau viết cả bằng 3 chữ số đó (mỗi chữ số chỉ đùng 1 lần) là 2220. Tìm chữ số x.

4) Tổng số tiền 3 lớp bốn ủng hộ các bạn miền Trung là 702.000 đồng. Nếu nhân số tiền của lớp 4A với 8, số tiền của lớp 4B với 6, số liền cùa lớp 4C với 4 thì số tiền của 3 lớp lúc đó bằng nhau. Tính số tiền mỗi lớp đã ủng hộ được ?

5) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 96m. Biết rằng 2/3 chiều dài bằng 2 lần chiều rộng.

a) Tính diện tích khu đất đó ?

b) Cần thay đổi các kích thước của khu đất như thế nào để chu vi không đổi nhưng có diện tích lớn nhất.

 

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận