Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1996 – 1997

Đang tải...

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông

ĐỀ THI 1996 – 1997

1) So sánh các phân số sau:

2) Tổng số bị trừ, số trừ và hiệu số là số nhỏ nhất có 3 chữ số. Tìm số bị trừ ?

3) Một người đi từ nhà ra thị xã, nếu đi bộ mỗi phức được 75m thì hết 20 phút. Nếu đi xe đạp với tốc độ 18km một giờ thì hết bao nhiêu phút ?

4) Tìm hại số có tổng là 2055 biết rằng 1/3 số thứ nhất hơn 1/4 số thứ hai là 6 đơn vị.

5) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 42cm, có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Người ta chia khu đất đó thành 3 khu theo tỉ số 1:2:3. Tính diện tích mỗi khu ?

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận