Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1995 – 1996

Đang tải...

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1995 – 1996

1) Tính nhanh:

525 + 525 x 3 + 998 x 525 – 525 x 2

2) Cách đây 6 năm tuổi mẹ gấp 13 lần tuổi con hiện nay tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

3) Trong một buổi thi chi đội mạnh do liên đội trường Tiên Phong tổ chức chi đội 4A có 25 bạn tham gia, mỗi bạn trả lời đúng được 10 điểm mỗi bạn trả lời sai bị trừ 15 điểm. Toàn chi đội được tất cả 150 điểm. Hỏi cả đội 4A có bao nhiêu bạn trả lời đúng ?

4) Một thửa ruộng hình chữ nhât có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, nhưng

hai lần chiều rộng lại hơn chiều dài là 5m. Tính diện tích thửa ruộng đó. Cứ 100m2 thu được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận