Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1994 – 1995

Đang tải...

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4

(THỊ XÃ HÀ ĐÔNG)

ĐỀ THI 1994 – 1995

1) Tính tổng sau bằng cách nhanh nhất.

5 + 10 + 15 +…+ 205 +59  4305

2) Hiệu của hai số tự nhiên là 723. Nếu xoá bỏ chữ số 9 là chữ số tận cùng của số trừ thì hiệu sẽ là 1119. Tìm hai số đó?

3) Tổng số tuổi của ba mẹ con hiện nay là 71 tuổi. Sau 8 năm nữa, tuổi mẹ hơn tổng số tuổi 2 con là 7 và gấp 3 lần tuổi của con thứ hai. Tính tuổi hiện nay của mỗi người?

4) Lớp 4A và 4B tham gia trồng cây, nếu lớp 4B trồng được số cây nhiều gấp 2 lần số cây lớp đó đã trồng thì tổng số cây hai lớp đã trồng được là 528 cây. Nếu lấy số cây lớp 4A chia cho số cây lớp 4B thì được thương là 4 và dư 24. Tính số cây mỗi lớp trồng được?

5) Một hình chữ nhật có chiều dài 28 m, nếu gấp chiều rộng lên 3 lần và giữ nguyên chiều dàì thì chu vi tăng thêm 40 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận