Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1992 – 1993

Đang tải...

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4

(THỊ XÃ HÀ ĐÔNG)

ĐỀ THI

1992 – 1993

1) a) Cho dãy số chẵn liên tiếp.

 2, 4, 6, …………, 2274

Tìm chữ số thứ 1992 của dãy số.

b) Tìm số có 4 chữ số biết rằng nếu viết các chữ số của 1 số theo thứ tự ngược lại ta được 1 số bằng 9 lần số đã cho.

2) Tùng viết một số có hai chữ số rồi bảo Nam viết thêm 2 chữ số vào bên phải số Tùng vừa viết thì được một số mới lốm hơn số Tùng vừa viết là 1991 đơn vị. Hãy tìm số bạn Tùng viết và 2 chữ số bạn Nam viết thêm?

3) Tủ sách nhà trường có 354 quyển sách lớp 1, sách lớp 2 gấp đôi sách lớp 1 sách sách lớp ba ít hơn sách lớp 2 là 198 quyển.

Sách lớp 4 có ít hơn trung bình cộng của 4 khối lớp là 24 quyển. Hỏi tổng số sách có trong tủ sách?

4) Cô giáo mang sách đến lớp để phát cho học sinh, cô lấy ra  số sách và cầm trên tay để phát. Khi đã phát được 3 quyển thì thấy số sách ở trên bàn lúc này gấp 7 lần số sách đang cầm trên tay. Hỏi cô giáo đã mang bao quyển sách đến lớp ?

5) Một khu đất Kinh chữ nhật có chu vi là 480m nếu cộng 3 lần chiều rộng với 2 lần chiều dài thì được 570m. Tính chiều dài, chiều rộng của khu đất.

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận