Đề thi học sinh giỏi lớp 4 thị xã Hà Đông năm 1991 – 1992

Đang tải...

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4

(THỊ XÃ HÀ ĐÔNG)

ĐỀ THI 1991 – 1992

1) Tính:

2) Tìm hiệu lớn nhất giữa hai số tự nhiên khác nhau đều từ năm chữ số 5, 4, 7, 0, 1.

3) Liên đội Trần Phú tổ chức cho đội viên lớp ba và lớp bốn đi tham quan. Dự định lúc đầu số đội viên lớp ba bằng 1/2 số đội viên lớp bốn nhưng sau đó 5 em lớp bốn đi thêm do đó số đội viên lớp bốn nhiều gấp 3 lần số đội viên Lớp 3. Hỏi có bao nhiêu đội viên lớp ba, bao nhiêu đội viên lớp bốn đi tham quan?

4) Chu vi một hình tam giác là 115 m. Cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai có tổng số đo bằng 65 m. Cạnh thứ ba và thứ hai có tổng số đo là 85 m. Tính số đo mỗi cạnh?

5) Cho hình vuông ABCD, chia hình vuông đó thành hai hình chữ nhật ABMN và MNCD. Biết chu vi hình vuông bằng 80 m và hiện chu vi hai hình chữ nhật là 16 m. Tìm chu vi mỗi hình chữ nhật?

 

>> Tải tài liệu PDF đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Các bài toán về phân số – Lớp 4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận