Đề thi học kỳ II môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Quảng Ngãi 2018

Đang tải...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian làm bài 90′

PHẦN I . ĐỌC – HIỂU ( 3, 0 điểm )

Đọc sách vốn có ích cho riêng mình , đọc nhiều không thể coi là vinh dự , đọc ít không phải là xấu hổ. Đọc ít mà đọc kĩ thì sẽ tập thành nếp nghĩ sâu xa , trầm ngâm tích lũy tưởng tượng tự do đến mức làm thay đổi khí chất ; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu như cưỡi ngựa qua chợ , tuy châu báu phơi đầy , chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn , tay không mà về . Thế gian có biết bao bao người đọc sách chỉ trang trí bộ mặt , như trọc phú khoe của , chỉ biết lấy nhiều làm quỹ . Đối với việc học tập , cách đó chỉ là lừa mình dối người  , đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường thấp kém .

( Theo SGK Ngữ Văn 9 , tâp hai , NXBGD , 2005 )

a. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.

b. Ghi lại câu văn có chứa khởi ngữ và gạch chân khởi ngữ đó .

c. Nêu ngắn gọn nội dung của đoạn văn trên.

PHẦN II . LÀM VĂN ( 7, 0 ĐIỂM )

Câu 1 . ( 2, 0 điểm )

Từ đoạn trích ( phần đọc – hiểu ) , viết đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu ) trình bày suy nghĩ về việc đọc sách hiện nay .

Câu 2. ( 5, 0 điểm )

Người đồng mình thương lắm con ơi

                                                     Cao đo nỗi buồn

                                                     Xa nuôi chí lớn

                                                     Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn

                                                     Sống trên đá không chê đá gập ghềnh

                                                     Sống trong thung không chê thung nghèo đói

                                                     Sống như sông như suối

                                                     Lên thác xuống ghềnh

                                                     Không lo cực nhọc

                                                     Người đồng mình thô sơ da thịt

                                                     Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con

                                                     Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương

                                                     Còn quê hương thì làm phong tục

                                                   Con ơi tuy thô sơ da thịt

                                                   Lên đường

                                                  Không bao giờ nhỏ bé được

                                                  Nghe con .

( Nói với con , Y Phương )

Cảm nhận của em về đoạn thơ trên .

Tải về file đề thi tại đây.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận