Đề thi 46 – Tập 100 đề thi học sinh giỏi lớp 5

Đang tải...

ĐỀ THI 46

Bài 1(1,5 điểm): Tìm y biết:

Bài 2 (2 điểm):Tính nhanh:

a) ( 1+3+5+7+…+2003+2005) x (125 x 125 x 127 – 127 x 127 x 125)

Bài 3 (2 điểm): Ba xe ôtô chở 147 học sinh đi tham quan. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh ? Biết rằng 2/3 số học sinh xe thứ nhất bằng 3/4  số học sinh xe thứ hai và bằng 4/5 số học sinh xe thứ ba.

Bài 4 (1 điểm):Tìm hai số sao cho tổng của chúng nhỏ nhất , biết rằng mỗi số có năm chữ số và tổng các chữ số của hai số đó là 89.

Bài 5 (1 điểm):Với ba mảnh bìa trên đó viết các số 23, 79, và ab, người ta ghép chúng thành các số có sáu chữ số khác nhau có thể được. Rồi tính tổng của tất cả các số này được 2 989 896. Tìm ab.

Bài 6 (2,5 điểm): Hình vuông ABCD có cạnh 6 cm. Trên đoạn BD lấy điểm E và P sao cho BE = EP = PD.

a) Tính diện tích hình vuông ABCD.

b) Tính diện tích hình AECP.

c) M là điểm chính giữa cạnh PC, N là điểm chính giữa cạnh DC. MD và NP cắt nhau tại I. So sánh diện tích tam giác IPM với diện tích tam giác IDN.

File Word

Đáp án

Xem thêm

Đề thi 47

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận