Đề Số 28 – 30 Đề Ôn Tập Học Kì 2 Toán Lớp 1 Mới Nhất

Đang tải...

Chúng tôi giới thiệu đề số 28 trong bộ tài liệu 30 đề ôn tập học kì 2 Toán lớp 1 hy vọng giúp các em học sinh lớp 1 có thể tự ôn luyện và củng cố kiến thức đã học để chuẩn bị tốt cho bài thi học kì 2 môn Toán.

ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ SỐ 28

1. Tính

13 + 24 =                   17 + 23 =                          11 + 44 =

24 + 25 =                       12 + 16 =                         62 + 26 =

20 + 20 =                       30 + 30 =                         50 + 20 =

37 + 40 =                       58 + 20 =                         66 + 30 =

2. Tính:

20 + 30 + 30 =                    50 – 10 – 30 =                       90 – 20 + 30 =

21 + 32 + 40 =                    65 – 33 – 10 =                       65 + 10 – 23 =

32 + 43 + 43 =                    79 – 47 – 21 =                       35 + 42 – 54 =

3. Đặt tính rồi tính:

16 + 33          26 – 14            33 + 45           20 + 50            95 – 60

………           ……….          ………..        …………          ………..

………          ……….           ………..        …………           ……….

………           ……….           ……….         …………            ……….

4. Điền dấu < , > hoặc = vào ô trống cho đúng

đề số 28

5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam. Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt

Có: ……… cây cam

Bán: ………. cây cam

Còn tất cả: ………. cây cam?

                              Lời giải

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

>> Xem thêm: Đề Số 27 – 30 Đề Ôn Tập Học Kì 2 Toán Lớp 1 Mới Nhất

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận