Đề ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử – Mã đề 091004

Đang tải...

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử

Đề số 9

Câu 1. Có nhận định cho rằng: “Liên Xô là nước đi đầu trong công cuộc chinh phục vũ trụ”. Thành tựu nào dưới đây KHÔNG PHẢI là của Liên Xô trong công cuộc chinh phục vũ trụ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Đang tải...
 1. Nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo
 2. Nước đầu tiên đưa con người bay vòng quanh Trái Đất 
 3. Nước đầu tiên đưa con người lên mặt Trăng
 4. Nước dẫn đầu về các chuyến bay dài ngày trong vũ trụ

Câu 2. Nguyên nhân chủ yếu nhất giúp Liên Xô hoàn thành thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế vượt mức trước thời hạn 9 tháng là

 1. khí thế của nước thắng trận sau chiến tranh
 2. nhân dân thi đua, lao động quên mình
 3. sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới 
 4. lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 3. Trong bối cảnh khủng hoảng chung toàn thế giới từ năm 1973, Ban Lãnh đạo Liên Xô đã

 1. không tiến hành các cải cách cần thiết về kinh tế, xã hội
 2. kịp thời cải cách cần thiết về kinh tế, xã hội
 3. không cập nhật những tiến bộ khoa học – kĩ thuật
 4. khắc phục những khuyết điểm trước đây

Câu 4. Phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai được khởi đầu từ

 1. khu vực Bắc Phi
 2. khu vực Đông Nam Á
 3. khu vực Mĩ La-tinh
 4. châu Phi

Câu 5. Người ta dự đoán rằng “thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á” vì

 1. cao trào giải phóng dân tộc ở châu Á diễn ra mạnh mẽ
 2. tình hình châu Á không ổn định sau chiến tranh lạnh
 3. một số nước châu Á tăng trưởng kinh tế nhanh chóng
 4. địa vị quốc tế của một số nước châu Á ngày càng được nâng cao

Câu 6. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ mấy của tổ chức ASEAN?

 1. Thứ 6  
 2. Thứ 7             
 3. Thứ 8
 4. Thứ 9

Câu 7. Kẻ thù chủ yếu trong phong trào giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Cộng hòa Nam Phi là

 1. chủ nghĩa thực dân cũ
 2. chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.
 3. chủ nghĩa thực dân mới.
 4. chế độ độc tài thân Mĩ

Câu 8. Cu Ba được mệnh danh là “hòn đảo anh hùng” bởi đây là đất nước

 1. đầu tiên ở Mĩ Latinh đánh đổ chế độ độc tài thân Mĩ và đi lên chủ nghĩa xã hội.
 2. giúp đỡ các nước Mĩ Latinh khác chống lại Mĩ 
 3. đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng
 4. có những chiến sĩ cách mạng nhiệt tình và kiên cường

Câu 9. Một trong những mục tiêu của Mĩ khi tiến hành “Chiến lược toàn cầu” nhằm

 1. duy trì hòa bình, an ninh thế giới
 2. chống phá các nước xã hội chủ nghĩa
 3. ủng hộ đồng minh tái chiếm thuộc địa 
 4. gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược

Câu 10. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Nhật Bản đã gặp phải khó khăn nào?

 1. kinh tế bị tàn phá nặng nề
 2. thiếu thốn lương thực, thực phẩm
 3. bị quân đội nước ngoài chiếm đóng
 4. thất nghiệp trầm trọng, lạm phát nặng nề

Câu 11. Sau chiên tranh thế giới thứ hai, nhân tố quan trọng hàng đầu giúp các nước Tây Âu nhanh chóng khôi phục kinh tế là

 1. nhận viện trợ kinh tế của Mĩ
 2. xâm lược trở lại các thuộc địa
 3. bóc lột giai cấp công nhân trong nước
 4. tham gia khối quân sự NATO

Câu 12. Tổ chức nào là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới?

 1. Liên minh châu Âu (EU)
 2. Liên minh châu Phi (AU)
 3. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 4. Liên hợp quốc

Câu 13. Điểm khác nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay với cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII là mọi phát minh đều

 1. bắt nguồn từ yêu cầu của thực tiễn
 2. bắt đầu từ các nghiên cứu khoa học
 3. bắt nguồn từ những cải tiến kĩ thuật 
 4. ứng dụng trên nhiều lĩnh vực

Câu 14. Từ sự phát triển của các nước tư bản chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay?

 1. Nhập khẩu nguyên liệu tốt từ bên ngoài
 2. Tăng cường xuất khẩu lao động sang các nước tư bản
 3. ứng dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật
 4. Phát huy năng lực cạnh tranh của các công ty

Câu 15. Xu hướng chung của thế giới ngày nay là

 1. liên kết khu vực trong một tổ chức thống nhất
 2. các nước đều tăng trưởng kinh tế nhanh chóng
 3. hòa bình nhưng vẫn xung đột ở một số khu vực
 4. hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển

Câu 16. Nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) có điểm gì khác biệt với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 -1914)?

 1. chú ý khai khoáng (chủ yếu là mỏ than)
 2. bỏ nhiều vốn vào nông nghiệp (đồn điền cao su)
 3. độc chiếm thị trường Đông Dương
 4. hạn chế phát triển công nghiệp nặng

Câu 17. Trước cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son (1925), phong trào công nhân Việt Nam

 1. diễn ra sôi nổi nhưng lẻ tẻ, tự phát
 2. nặng về đấu tranh kinh tế, dễ thỏa hiệp
 3. lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức giai cấp đang phát triển 
 4. mang tính tự phát, chưa có ý thức giác ngộ cách mạng

Câu 18. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ một chiến sĩ yêu nước thành một chiến sĩ cộng sản bằng sự kiện Người

 1. gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tói hội nghị Vec-xai
 2. đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin
 3. bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 
 4. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 19. Tổ chức cách mạng nào được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

 1. An Nam Cộng sản đảng
 2. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
 3. Đông Dương Cộng sản liên đoàn
 4. Đông Dương Cộng sản Đảng

Câu 20. Tác phẩm lí luận đầu tiên vạch ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là

 1. Bản án chế độ thực dân Pháp
 2. Đường Kách mệnh
 3. Cương lĩnh chính trị
 4. Luận cương chính trị

Câu 21. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thành công của phong trào cách mạng 1930 -1931 là

 1. cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)
 2. mâu thuẫn xã hội ở Đông Dương gay gắt
 3. thực dân Pháp khủng bố sau khởi nghĩa Yên Bái 
 4. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng.

Câu 22. Điểm mói của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với các phong trào đâu tranh trước đó là

 1. chuyển từ tự phát sang tự giác.
 2. thành lập được chính quyền Xô viết.
 3. Đảng Cộng sản lãnh đạo, liên minh công nông hình thành.
 4. diễn ra mạnh mẽ trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

Câu 23. Trong thời kì 1936 – 1939, Đảng ta sử dụng hình thức đấu tranh nào để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở rộng phong trào đấu tranh của quần chúng?

 1. bí mật, bất hợp pháp.
 2. hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
 3. đấu tranh chính tĩị là chủ yếu, một số noi đấu tranh vũ trang.
 4. thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu 24. Sự kiện nào trong Chiến tranh thế giới thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã tạo thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa?

 1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9/1939).
 2. Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương (9/3/1945).
 3. Phát xít Đức đầu hàng Đồng minh (5/1945).
 4. Quân phiệt Nhật đầu hàng Đồng minh (15/8/1945).

Câu 25. Mặt trận thống nhất dân tộc đầu tiên của riêng Việt Nam là

 1. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
 2. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương,
 3. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 26. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã xác định kẻ thù chính, cụ thệ, trước mắt của nhân dân Đông Dương lúc này là

 1. thực dân Pháp.
 2. phát xít Nhật.
 3. thực dân Pháp và phát xít Nhật.
 4. thực dân Pháp và tay sai.

Câu 27. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với dân tộc Việt Nam là

 1. mở ra kỉ nguyên mới – độc lập, nhân dân lao động làm chủ.
 2. làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc.
 3. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương lên chinh đảng cầm quyền.
 4. ảnh hưởng to lớn đến cách mạng Lào và Campuchia.

Câu 28. Việc kí Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) đã giúp

 1. nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở thành một quốc gia độc lập, tự do.
 2. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 3. Tránh cùng một lúc đối mặt với nhiều kẻ thù, đuổi quân Trung Hoa dân quốc về nước.
 4. Mượn quân Trung Hoa dân quốc đuổi quân Pháp về nước, có thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng.

Câu 29. Trận đánh đầu tiên bộ đội chủ lực của ta chủ động tấn công địch trong kháng chiến chống Pháp 1945 -1954 là

 1. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
 2. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947.
 3. Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950.
 4. Chiến dịch Tây Bắc thu đông năm 1952.

Câu 30. Một trong những ý nghĩa quan trọng của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 -1954 là

 1. đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
 2. phá sản bước đầu Kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ.
 3. phá sản hoàn toàn Kế hoạch Na va của Pháp – Mĩ.
 4. chuyển cách mạng Việt Nam sang thế chủ động.

Câu 31. Phương châm tác chiến của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trận Điện Biên Phủ là

 1. đánh nhanh, thắng nhanh.
 2. đánh chắc, thắng chắc, 
 3. đánh điểm diệt việt.
 4. đánh lâu dài.

Câu 32. Điểm khác biệt căn bản về phương hướng chiến lược của quân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 với cuộc tiến công Đông Xuân 1953 -1954 là

 1. tiến công vào những nơi mà địch tương đối yếu.
 2. đánh vào nơi tập trung binh lực lớn nhất của địch,
 3. tiêu diệt vào các trung tâm đầu não của địch.
 4. đánh vào các hướng tiếp viện của địch.

Câu 33. SGK Lịch sử 9, Nxb Giáo dục 2015, tr 128 có viết: “Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ. Giai cấp nông dân được giải phóng, trở thành người chủ ở nông thôn”. Đây là kết quả thu được của nhân dân miền Bắc khi thực hiện nhiệm vụ nào?

 1. khôi phục kinh tế.
 2. cải tạo quan hệ sản xuất,
 3. cải cách ruộng đất.
 4. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 34. Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

 1. Phong trào Đồng Khởi.
 2. Trận Ấp Bắc.
 3. Thắng lợi ở Vạn Tường.
 4. Tổng tiến công và nối dậy Tết Mậu Thân.

Câu 35. Trong chủ trương giải phóng miền Nam, luận điểm nào thể hiện sự đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo cách mạng của Đảng ta?

 1. Giải phóng trong hai năm 1975 và 1976.
 2. Xác định cả năm 1975 là thời cơ.
 3. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng trong năm 1975.
 4. Đánh nhanh thắng nhanh để tránh thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn cơ sở kinh tế, công trình văn hóa.

Câu 36. Chiến dịch đóng vai trò quyết định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là

 1. Chiến dịch Đường 14 – Phước Long.
 2. Chiến dịch Tây Nguyên.
 3. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
 4. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 37. Thắng lợi nào của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc?

 1. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
 2. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).
 3. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 -1975).
 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Câu 38. Mục tiêu, nhiệm vụ của cả nước ta trong kế hoạch 5 năm (1986-1990) là gì?

 1. Tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu.
 2. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.
 3. Sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu.
 4. Thực hiện Ba chương trình kinh tế lớn.

Câu 39. Trong số các nhân tố sau, đâu là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam?

 1. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 2. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.
 3. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Củng cố khối liên minh công – nông.

Câu 40. Trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông, Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào dưới đây của Liên hợp quốc và tổ chức ASEAN?

 1. Bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết.
 2. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị.
 3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 4. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

 

 Đáp án 

>> Tải về file đầy đủ TẠI ĐÂY.

>> Xem thêm:

Đang tải...

Related Posts

Bình luận