Đề ôn luyện toán 2 – đề số 9

Đang tải...

A. YÊU CẦU

Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về:

– Lít ( lít là đơn vị đo dung tích, biểu tượng, tên gọi, đọc, viết , kí hiệu của lít; thực hiện phép cộng , trừ

các số đo theo đơn vị lít; thực hành đong, đo với đơn vị lít)

– Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 ( ôn lại)

– Tìm một số hạng trong một tổng.

B.ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ BÀI:

1. Viết nhiều hoặc ít thích hợp vào chỗ chấm:

a) Ấm đưng được …. nước hơn chén.

Chén đựng được….. nước hơn ấm.

b) Can bé đựng được … dầu hơn can to.

Can to đựng được….. dầu hơn can bé.

2.Tính:

16 l + 8l=……                             27 l +5 l=………..                  35l -13 l +9 l=…….

28 l + 7 l =…..                            19 l +14 l =…..                      67 l -31 l +18 l=…….

 

3. Viết theo mẫu:

4. Số?

a) Người ta đổ 3 cái can ( loại 5l, 10l, 15l) đựng đầy nước mắm vào cái thùng

(lúc đầu thùng không có nước mắm). Như vạy sau khi đổ trong thùng chứa lượng nước mắm là….l ?

b) Người ta rót dầu từ 1 thùng vào hai cái can 10l và 5l cho đầy thì thấy trong thùng còn lại 10l dầu.

Như vậy trước khi rót vào các can, lượng dầu có trong thùng là:….. l.

5. Có các can đựng đầy nước mắm như sau:

Muốn có 15l nước mắm thì có thể lấy nguyên can nào?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

6. Số?

Người ta đong 10 can nước mắm (loại ca 1l) để đổ vào các can loại 5l cho đầy.

Như vậy đổ đầy nước mắm vào được ,,, can 5l.

7. Viết số thích hợp vào ô trống:

8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 25kg đường, so với buổi chiều thì buổi sáng bán

được ít hơn 8kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lo-gam đường?

                                                 Bài giải:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

9.Viết số thích hợp vào ô trống:

10. Tìm x:

a) x + 6 =18                  b)  7 + x  = 47                    c) x + 15 =48

……………….                  …………………..                    ………………….

……………….                  …………………..                    …………………..

 

11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết x +15 =15

a) x =15 …….                        b) x = 30 ……                       c) x = 0…….

 

12. số?

a) ……… +43 =46 + 38                           b) 45 < …… +15 <47

 

ĐÁP ÁN: 

4. Huớng dẫn:

a) nhẩm : 5l +10 L +15 L =30l rồi ghi số 30 vào chỗ trống là đựoc.

b) nhẩm số dầu rót ra là 10 l +5 l =15 l, trong thùng còn 10l dầu. Vây lúc đầu trong 

thùng có số lít dầu là: 15+10=25 (l)

đáp số: chỉ cần ghi số 25 vào chỗ trống là đụơc .

5. Huớng dẫn: 15 có thể là tổng của các số hạng nào?

15=5+10

15=2=3 +10 

6. Nhẩm : một ca có 1l thì 10 ca như vậy có 10l, từ đó điền  2 vào chỗ trống, tức là

2 can 5l ( để có 5l +5l =10l )

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.