Đề ôn luyện toán 2 – đề số 6

Đang tải...

A. YÊU CẦU

Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về:

  • 7 cộng với một số (7+5), phép cộng (có nhớ) dạng 47+5, 47+25
  • Bài toán về ít hơn(cách giải và trình bày bài giải)

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ BÀI:

1.Nối theo mẫu:

2. Số?

3. Điền dấu + – thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7….8 = 15

b) 8….7 = 15

c) 17….10….9 = 16

4. Năm nay Hoa 7 tuổi, chị hơn Hoa 5 tuổi.

    Hỏi năm sau chị của Hoa bao nhiêu tuổi?

                                   Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5.Tính

6. Đặt tính rồi tính tổng, biết hai số hạng là:

67 và 7               47 và 36                    37 và 39              7 và 68   

…………               ……………               …………….              ………….

………….              ……………               ……………..             …………..

………….             …………….               ……………..             …………..

 

7.Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

8.Điền dấu(><=) thích hợp:

27  + 8 …… 28 + 7

37 + 28 …… 27 + 38

17 + 7  …… 17 + 8

37 + 28  ……28 + 27  

 

9. Nối theo mẫu:

10. Hồng cao 98cm, Tùng thấp hơn Hồng 2cm.

   Hỏi Tùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

                                         Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

11. Một đội văn nghệ có 25  bạn nữ. Số bạn nam ít hơn sốbạn nữ 5 bạn.

   Hỏi :

  • Đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nam?
  • Đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn?

                                       Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

12. Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD 2cm.

 a)   Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu đề-xi-mét?

                                  Bài giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) Vẽ đoạn thẳng CD:

……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN:

3. Huớng dẫn:

Bằng thử chọn để điền đúng dấu phép cộng hoặc phép trừ vào chỗ chấm, chẳng hạn:

a) 7+8=15 (không thể có dấu trừ vì 7 bé hơn 8)

b) 8+7=15 (có thể liên hệ 7+8=8+7 =15_

c) 17-10+9=16.

9. Huớng dẫn: Tính kết quả phép cộng , rồi tìm nhữung kết quả vừa 

lớn hơn 24 vừa bé hơn 36 để nối với ô trống.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.