Đề ôn luyện toán 2 – đề số 5

Đang tải...

A. YÊU CẦU

Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về:

  • Phép cộng (có nhớ (+) dạng 38+25.
  • Hình chữ nhật, hình tứu giác
  • Bài tóan về nhiều hơn.

B. ĐỀ LUYỆN  TẬP

ĐỀ BÀI:

1. Đặt tính rồi tính tổng , biết hai số hạng là:

28 và 35             48 và 34                   38 và 37            68 và 19

…………               ……………               …………….              ………….

………….              ……………               ……………..             …………..

………….             …………….               ……………..             …………..

 

2. Khoanh tròn vào phép cộng có kết quả bé nhất:

48+13               28+39             38+25           48+15              

 

3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính: 6+38 là

A.98             B.34             C.44             D.32              

 

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

5. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Buổi sáng bán              :         28 xe đạp

Buổi chiều bán             :        15 xe đạp

Cả hai buổi bán            :…… xe đạp?

                                   Bài giải:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

6.a)Dùng thước và bút nối các điểm để có:

b) Viết tên các hình vẽ được vào chỗ chấm:

Ba hình chữ nhật là:…………………..

Hình tứ giác là:……………………….

Hai hình tam giác là:……………

7. Số?

Hình bên có :

………. tam gíac

………..tứ giác

8.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình chữ nhật có trong hình bên là:

A.3           B.4           C.5           D.6         

9. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được:

10. Bình 8 tuổi, mẹ nhiều hơn Bình 28 tuổi. Hỏi mẹ Bình bao nhiêu tuổi?

                                   Bài giải:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

11. Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng AB 3cm.

a) Hỏi đoạn thẳng MN dài bao nhiêu xăng -ti-mét?

                                   Bài giải:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

b) Vẽ đoạn thẳng MN:

………………………………………………………………………….

12. Cây cau bên trái cổng cao 68dm, cây cau bên phải cổng cao hơn cây bên trái 30cm.

Hỏi cây cau bên phải cổng cao bao nhiêu đề-xi-mét?

                                   Bài giải:

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN:

4.

câu d: điền đựoc hai chữ ssó 2 và 8 vào ô trống để có 28+38 =66 

(8 cộng 8 =16, viết 6 nhớ 1 , 3 nhớ 1 là 4, 4 cộng 2 bằng 6). Chưa nên chuyển về 

phép trừ 66-38 =28 (HS chưa học đến phép trừ qua 10).

 

6.

9.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.