Để làm kêu chuông điện, người ta lợi dụng tác dụng nào của dòng điện?

Loading...

 

Trả lời:

Tác dụng từ.

 

Loading...

 

Related Posts

Bình luận