Đề KTĐK cuối năm môn toán 4 (TH Quế Phong) năm 2016-2017

Đang tải...

Đề KTĐK cuối năm môn toán 4  

1. Mục đích đánh giá

Đánh giá kết quả học tập môn  Toán lớp 4 vào thời điểm cuối năm học, chương trình 175 tiết/ năm.

2. Nội dung đánh giá:

– Đọc viết phân số, so sánh phân số.

– Các phép tính về phân số.

– Giải các bài toán liên quan đến: Tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng; tìm phân số của một số.

– Biết đổi đơn vị đo diện tích, khối lượng.

– Tính được diện tích hình thoi, hình chữ nhật.

3. Phân phối tỉ lệ số câu, số điểm và các mức, hình thức câu hỏi :

+ Đề gồm 4 mức: mức 1: 30 %; mức 2: 30%, mức 3: 30%; mức 4: 10%.

+ Số câu: 10 câu;  Số điểm: 10 điểm.

+ Hình thức: Trắc nghiệm: 40%; Tự luận: 60%.

4. Thời lượng bài kiểm tra: 40 phút.

Đang tải...

Đề kiểm tra môn toán lớp 4 cuối kì II năm học 2016-2017

Đề kiểm tra cuối năm môn toán 4 năm học 2016-2017

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận