Đề kiểm tra Tuần 9 Toán lớp 1 – đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

2. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Xem thêm :Đề kiểm tra Tuần 9 Toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây !

3. Điền dấu (< > =) thích hợp vào chỗ chấm:

1+1….3-1            1+2….3            3-2….1

3-1…3-2             2+1…3-1          1+3…2+2

2+1…3+0           2+2…4             3-2….1+1

4. Nối ô trông với số thích hợp:

5. Viết số thích hợp vào chỗ ….:

6. Tính:

4+1=…          3+2=…        3-1=…

2=2=…         2+3=…        3-2=…

1+3=…          2+1=…        2-1=…

3+1=…          1+4=….       1+2=….

7. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:

ĐÁP ÁN:

3;

1+1..=..3-1            1+2.=…3            3-2..=..1

3-1….3-2             2+1.>..3-1          1+3..=.2+2

2+1.=..3+0           2+2.=..4             3-2..<..1+1

4;

7;

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.