Đề kiểm tra tuần 6 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Đánh dấu x vào chỗ trống đặt sau kết quả đúng:

0 < 1 ….       10 > 9 ….        6 < 7 ….

1 > 0 ….       10 = 10 ….      8 < 9 ….

7 < 10 ….      8 < 6 ….         0 = 0 ….

4 > 3 ….        3 > 2 ….         2 > 1 ….

3. Viết các số thích hợp từ 0 đến 10 vào ô trống:

xem thêm: Đề kiểm tra tuần 6 Toán lớp 1 – Đề số 2

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

5. Đánh dấu x vào chỗ …. đặt sau kết quả đúng:

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình vuông? Bao nhiêu hình tam giác?

4 hình vuông          ….

4 hình tam giác      ….

5 hình vuông          ….

6 hình vuông          ….

5 hình tam giác      ….

6 hình tam giác      ….

6. Nối (theo mẫu):

ĐÁP ÁN:

5

5 hình vuông (X)

6 hình tam giác (X)

6.

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.