Đề kiểm tra tuần 5 toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

Đề kiểm tra tuần 5 toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI:

1.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Nối ô trống  với số thích hợp:

Xem thêm : Đề kiểm tra tuần 6 Toán lớp 1 – Đề số 1

4. Vẽ thêm cho đủ số hình tam giác:

5. Điền dấu ( < , > , =) thích hợp vào ô trống:

6. Điền số thích hợp vào ô trống: 

ĐÁP ÁN:

3.

5. (a) 9>8    (b) 7=7        (c) 8>7

8<9           8=8             6>5

6<7            6<8             4>0

7<6            9>7             4=4

6.

8<9        7>6           6<7

6=6        8>7           2>1

4=4        3<4           2<3

1=1         6>5           9=9

5>3        5<6           5=5

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.