Đề kiểm tra Tuần 4 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Vẽ thêm cho bằng nhau (theo mẫu):

2. Nối ( theo mẫu):

Xem thêm : Đề kiểm tra tuần 4 Toán lớp 1 – Đề số 2

3. Điền dấu ( >, < , =) thích hợp  vào ô trống:

4. Nối ô trống với số thích hợp:

5. Viết số thích hợp vào ô trống:

6. Viết số thích hợp vào ô trống:

7. 

(a) Điền dấu ( >, < , =) thích hợp  vào chỗ chấm: 

3…4        5…6        6…4

1…2        6…6         4…5

4…3       6…3          3…6

5…5       3…4          4…1

(b)  Viết số thích hợp vào dấu ….:

  • Số lớn nhất trong các số ở phần (a) là …..
  • Số bé nhất trong các số ở phần (a) là …..

ĐÁP ÁN:

3.

4.

6.

 

 

 

7.

(a)

3<4      5<6      6>4

1<2       6=6      4<5

5=5       3<4      4>1

(b)  Số lớn nhất trong các số phần (a) là : 6

Số bé  nhất trong các số phần (a) là : 1

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.