Đề kiểm tra Tuần 3 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1. Đánh dấu x vào chỗ ….. đặt sau câu trả lời đúng:

(a) 2<3 đọc là:

   Ba bé hơn 2       ……

   Hai bé hơn 3  ……

(b) 1 bé hơn 4 viết là:

1 < 4                      ……

1 > 4                     ……

2.

3.

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 3 toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây ! 

4. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau cách viết đúng:

5. Viết số thích  hợp vào ô trống ( theo mẫu):

6. Viết các số 2,1,4,3,5 theo thứ tự;

(a) Từ lớn đến bé    … , … , … , … , …

(b) Từ bé đến lớn   … , … , … , … , …

ĐÁP ÁN:

1. (a)

2 < 3

 Hai bé hơn 3   (x)

(b) 1 bé hơn 4 

1 < 4          (x)

4. (a)

5 > 3          (x)

4 > 1            (x)

3 > 2          (x)

2 < 4          (x)

(b)

3 < 5        (x)

4 > 2       (x)

4 < 5      (x)

5 > 2      (x)

5 > 1        (x)

6. (a) 5,4,3,2,1

(b) 1,2,3,4,5

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.