Đề kiểm tra Tuần 2 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

2. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Xem thêm Đề kiểm tra tuần 2 Toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây !

3. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau câu trả lời đúng:

Hình (a) có   :             

1 hình vuông         

 1 hình tròn           

 4 hình vuông       

Hình (b) có:

1 hình vuông         

1 hình tròn            

2 hình tròn                

Hình (c) có:      

1 hình tam giác     

2 hình tam giác   

1 hình vuông         

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

5. Nối ( theo mẫu):

6. Điền số thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN :

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.