Đề kiểm tra tuần 2 Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1. Đánh dấu x vào chỗ …. đặt sau câu trả lời đúng:

(a) Hình bên có

1 con thỏ     ……                  

2 con thỏ     ……

(b) Hình bên có:

1 con ngựa    ……

3  con ngựa   ……

(c) Hình bên có:

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 3 Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây ! 😛

3 con bò        ……

4 con bò        ……

(d) Hình bên có:

3 con gà         ……

4 con gà         ……

(e) Hình bên có:

5 con chó       ……

4 con chó       ……

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

5.  Vẽ các hình tam giác vào ô trống (theo mẫu ):

6. Điền số thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN:

2.

4.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.