Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 2

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào dấu … đặt sau các câu trả lời đúng: 

(a) Số hình vuông nhiều hơn số hình tam giác    ……

(b) Số hình vuông ít hơn số hình tam giác          ……

2. Tô màu vào các hình vuông:

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 2 Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây ! 😛

3. Tô màu vào các hình tam giác:

4.Tô màu vào các hình tròn:

5. Dùng bút chì và thước kẻ nối các điểm để được:

(a) Hình vuông

(b) Hình tam giác

(c) Hình vuông và hình tam giác

6. Nối mỗi cái thìa với một cái bát:

7. Tô màu vào hình vẽ có nhiều quả hơn:

ĐÁP ÁN:

(c)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.