Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 1 😛

ĐỀ BÀI:

1. Đánh dấu x vào ô trống đặt dưới hình vẽ có nhiều con chim hơn:

2. Tô màu vào hình vẽ có nhiều bông hoa hơn:

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 1 Toán lớp 1 – Đề số 2 tại đây! 😛

3. Đánh dấu x vào ô trống đặt dưới hình vẽ có ít con vật hơn:

4. Tô màu vào con vật có ít chân hơn:

5. Tô màu vào các ô hình vuông:

6. Đánh dấu x vào ô trống đặt dưới hình tròn:

7. Tô màu vào các hình tam giác:

8. Nối các hình có cùng tên lại với nhau:

ĐÁP ÁN:

Đề dễ phụ huynh hướng dẫn các con làm bài.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.