Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 1 – Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (2017 – 2018)

Đang tải...

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI               KIỂM TRA HỌC KÌ II

Họ và tên:…………………….                            MÔN: TOÁN – LỚP 1

Lớp:……….                                                        Năm học: 2017 – 2018

 

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

a. Trong các số: 86, 90, 74, 52 số nào bé nhất?

A. 74

B. 90

C. 52

D. 86

b. Trong các số: 65 , 79 , 93 , 37 số nào lớn nhất?

A. 37

B. 79

C. 93

D. 65

Câu 2.Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

a. Số liền sau của 52 là:

A. 52

B. 55

C. 53

D. 51

b. Số liền trước của 70 là:

A. 72

B. 68

C. 69

D. 74

Câu 3.Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

 Kết quả của phép tính 32 + 50 là:

A. 62

B. 72

C. 82

D. 52

Câu 4. Tính :

16 + 3 – 9 = …………….

50 cm  + 30 cm = ………….

Câu 5. Đặt tính rồi tính :

20 + 40

18 – 8

14 + 3

40 + 30

Câu 6.Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

Trong các số 15, 66, 40, 09, 70 số tròn chục là:

A. 15, 40

B. 66, 40

C. 40, 70

D. 09, 70

Câu 7.Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

Số “tám mươi chín” viết là:

A. 98

B. 809

C. 89

D. 99

Câu 8.Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

84 + 4 – 7 = ……..

A. 80

B. 85

C. 83

D. 81

Câu 9. Lớp 1A có 45 học sinh, trong đó có 21 học sinh nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 10.

a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm

b. Điền số thích hợp vào ô trống:

58 – 5 = 50 + ….

 

Xem đầy đủ và tải về file word  TẠI ĐÂY

=> Xem thêm:

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 1 – Tiểu học Trần Nhân Tông (2013 – 2014) tại đây. 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận