Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 8 – Trường THPT Hà Nội -Amsterdam – Năm học 2016-2017

Đang tải...

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HÀ NỘI – AMSTERRDAM

TỔ TOÁN – TIN

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn:Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1: (4 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

  1. a)
  2. b)
  3. c)

Bài 2: (2 điểm)

Tìm a, b sao cho đa thức  chia hết cho đa thức .

Bài 3: (4 điểm)

Cho ∆ABC vuông tại A. Gọi I là trung điểm của BC. Lấy D, E lần lượt đối xứng với I qua các cạnh AB, AC.

  1. a) Chứng minh rằng A là trung điểm của DE.
  2. b) Tứ giác DECB là hình gì?
  3. c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính số đo góc MHN.

Bài 4: (0.5 điểm – dành riêng cho lớp 8A)

Cho .

 Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n ≥ 5 thì A + 1 là một số chính phương.

——— Hết ———

 Chú ý :

– Học sinh không được sử dụng máy tính.

– Biểu điểm bài 2 của lớp 8A là 1.5 điểm, các bài khác giữ nguyên.

Đang tải...

Tải về >> tại đây

Đáp án >> tại đây

Xem thêm 

Đề kiểm tra giữa học kỳ I Toán 9 – Trường THPT Hà Nội -Amsterdam – Năm học 2016-2017 >> tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận