Đề kiểm tra định kì cuối HKII môn toán lớp 5 – TH Kỳ Phú năm 2016-2017

Đang tải...

Đề kiểm tra định kì toán lớp 5 

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây..

Câu 1. Hỗn số 3\frac{2}{5}  được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25                     B. 32,5                  C. 3,4                   D. 3,2

Đang tải...

Câu 2.  Số lớn nhất trong các số thập phân: 53,02;   35,2;   53,2;   32,05 là:

A. 53,2                     B. 35,2                  C. 53,02               D. 32,05

Câu 3: Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút 12 giây                   B. 8 phút 36 giây                    C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của cái hộp có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm và chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm^{3}                B. 35cm^{3}                  C. 59cm^{3}                        D. 30cm^{3}

Câu 5.       3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48               B. 3,048                 C. 348                  D. 3048

Câu 6. Một khối kim loại hình lập phương có thể tích 2,45cm^{3} nặng 18,62g. Hỏi khối kim loại cùng chất có thể tích 3,5cm^{3}  cận nặng bao nhiêu gam?

A. 7,6 g            B. 13,034 g            C. 26,6 g              D. 26,22 g

Câu 7: Một trường tiểu học có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số học sinh nam của trường tiểu học đó là:

A. 270 học sinh                        B. 330 học sinh                              C. 45 học sinh

Câu 8: Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm^{2}                       B. 10,8dm^{2}                          C. 2,7 dm^{2}

Câu 9. Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = ……..  là :

A. 4 giờ 6 phút                       B. 4 giờ 21 phút                             C. 4 giờ 15 phút  

Câu 10.  Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10                B. 10,18                C. 10,22              D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn có bán kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm^{2}                  B. 314dm^{2}                     C. 31,4 dm^{2}                 D. 15,7 dm^{2} 2         

Câu 12. Một cái hộp có chứa 120 viên bi gồm 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu xanh, 41 viên bi màu tím và  36 viên bi màu vàng. Nếu không nhìn vào hộp thì cần phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy ra có đủ cả bốn màu?

A. 120 viên              B. 85 viên             C. 80 viên             D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3điểm)                                                                                            

Câu 13.  Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31         86,345 – 42,582             27,35 x 3,2              58,039 : 4,57   

Câu 14. Một ô tô khởi hành từ Ninh Bình lúc 7 giờ 30 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng đường từ Ninh Bình đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

 
 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận