Đề kiểm tra cuối học kì II toán lớp 5 – TH Phú Đình năm 2016-2017

Đang tải...

Đề kiểm tra cuối kì toán lớp 5  

I.TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Câu 1. (M1)

Đang tải...

Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720                 B. 55, 072                  C. 55,027                        D. 55,702

Câu 2: (M1)

Phép trừ  712,54 – 112,54 có két quả đúng là:

A. 70,54                  B. 700,54                  C. 600                       D. 700,54

Câu 3. (M2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 8,98 + 1,02 x 12 là:

A. 22,22                  B. 12, 24                  C. 10,00                                D.21,22

Câu 4. (M1)

2 giờ 15 phút = ……..phút
A. 120 phút             B. 135 phút                C. 215 phút                    D. 205 phút

Câu 5. (M2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = …..,…..ha

A. 55,0017                  B. 55,17                  C. 55, 017                      D. 55, 000017

Câu 6. (M2)

Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150%                  B. 60%                  C. 40%                           D. 80%

II.TỰ LUẬN

Câu 7. (M3)

Đặt tính rồi tính : 
a/ 355,23 + 347,56                                     b/ 479,25 – 367,18

c/ 28,5 x 4,3                                                d/ 24,5 : 7

Câu 8. (M4) Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài giải.

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 9. (M4) Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích mảnh  đất hình thang đó?

Bài giải.

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận