Để học tốt Toán lớp 1

Đang tải...

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 1 THEO SÁCH GIÁO KHOA

1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

 • Nhiều hơn, ít hơn
 • Hình vuông, hình tròn
 • Hình tam giác
 • Luyện tập về hình tam giác
 • Các số 1, 2, 3
 • Luyện tập về các số 1, 2, 3
 • Các số 1,2,3,4,5
 • Luyện tập về các số 1, 2, 3, 4, 5
 • Bé hơn. Dấu bé hơn
 • Lớn hơn. Dấu lớn hơn
 • Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn
 • Bằng nhau. Dấu bằng
 • Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng
 • Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng
 • Số 6
 • Số 7
 • Số 8
 • Số 9
 • Số 0
 • Số 10
 • Luyện tập số 10
 • Luyện tập chung về số 10
 • Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

 • Phép cộng trong phạm vi 3
 • Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3
 • Phép cộng trong phạm vi 4
 • Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4
 • Phép cộng trong phạm vi 5
 • Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5
 • Số 0 trong phép cộng
 • Luyện tập số 0 trong phép cộng
 • Luyện tập chung số 0 trong phép cộng
 • Phép trừ trong phạm vi 3
 • Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3
 • Phép trừ trong phạm vi 4
 • Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4
 • Phép trừ trong phạm vi 5
 • Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5
 • Số 0 trong phép trừ
 • Luyện tập số 0 trong phép trừ
 • Luyện tập chung số 0 trong phép trừ
 • Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)
 • Phép cộng trong phạm vi 6
 • Phép trừ trong phạm vi 6
 • Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6
 • Phép cộng trong phạm vi 7
 • Phép trừ trong phạm vi 7
 • Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7
 • Phép cộng trong phạm vi 8
 • Phép trừ trong phạm vi 8
 • Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8
 • Phép cộng trong phạm vi 9
 • Phép trừ trong phạm vi 9
 • Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9
 • Phép cộng trong phạm vi 10
 • Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10
 • Phép trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10
 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
 • Luyện tập chung trang 89
 • Luyện tập chung trang 90
 • Luyện tập chung trang 91
 • Luyện tập chung trang 92

3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 – ĐO ĐỘ DÀI, GIẢI BÀI TOÁN

 • Điểm.Đoạn thẳng
 • Độ dài đoạn thẳng
 • Thực hành đo độ dài
 • Một chục, tia số
 • Mười một, mười hai
 • Mười ba, mười bốn, mười lăm
 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 • Hai mươi, hai chục
 • Phép cộng dạng 14 + 3
 • Luyện tập phép cộng dạng 14+3
 • Phép trừ dạng 17 – 3
 • Luyện tập phép trừ dạng 17-3
 • Phép trừ dạng 17 – 7
 • Luyện tập trang 113
 • Luyện tập chung trang 114
 • Bài toán có lời văn
 • Giải toán có lời văn
 • Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
 • Luyện tập trang 121
 • Luyện tập trang 122
 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 • Luyện tập chung trang 124
 • Luyện tập chung trang 125
 • Các số tròn chục
 • Cộng các số tròn chục
 • Luyện tập trang 130
 • Trừ các số tròn chục
 • Luyện tập trang 132
 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 • Luyện tập chung trang 135
 • Các số có hai chữ số
 • Các số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Các số có hai chữ số (tiếp theo)
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Luyện tập trang 144
 • Bảng các số từ 1 đến 100
 • Luyện tập trang 146
 • Luyện tập chung trang 147
 • Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
 • Luyện tập trang 151
 • Luyện tập chung trang 152

4. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 KHÔNG CÓ NHỚ

 • Luyện tập trang 156
 • Luyện tập trang 157
 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)
 • Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)
 • Các ngày trong tuần lễ
 • Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
 • Luyện tập trang 163
 • Đồng hồ, thời gian
 • Luyện tập trang 167
 • Luyện tập chung trang 168
 • Luyện tập chung trang 169
 • Ôn tập: các số đến 10
 • Ôn tập: các số đến 10 (tiếp theo)
 • Ôn tập: các số đến 10 trang 172
 • Ôn tập: các số đến 10 trang 173
 • Ôn tập: các số đến 100 trang 174
 • Ôn tập: các số đến 100 trang 175
 • Ôn tập: các số đến 100 trang 176
 • Luyện tập chung trang 178 Sách giáo khoa
 • Luyện tập chung trang 179 Sách giáo khoa
 • Luyện tập chung trang 180 Sách giáo khoa
 • Luyện tập chung trang 181 Sách giáo khoa

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://hoc360.net/de-hoc-tot-toan-lop-1/" title_text="Phản hồi" order_type="social" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.