Đề cương ôn tập toán 8 Đại số chương III

Đang tải...

1. Phương trình bậc nhất một ẩn: là phương trình có dạng ax + b = 0 (a 0). Thông thường để giải phương trình này ta chuyển những hạng tử có chứa biến về một vế, những hạng tử  không chứa biến về một vế.

2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất:

      Dùng các phép biến đổi như: nhân đa thức, quy đồng khử mẫu, chuyển vế; thu gọn…để đưa phương trình đã cho về dạng ax + b = 0.

3. Phương trình tích: là những phương trình (bpt) sau khi biến đổi có dạng:

4. Phương trình chứa ẩn ở mẫu: Là các phương trình mà mẫu số có chứa ẩn.

Đa số các phương trình đều giải theo các bước sau:

  • Tìm điều kiện xác định (ĐKXĐ).
  • Quy đồng; khử mẫu.
  • Bỏ ngoặc – Chuyển vế – Thu gọn.
  • Chia hai vế cho hệ số của ẩn.
  • Kiểm tra xem các nghiệm vừa tìm được có thỏa ĐKXĐ không. Chú ý chỉ rõ nghiệm nào thỏa mãn, nghiệm nào không thỏa mãn.
  • Kết luận số nghiệm của phương trình đã cho (là những giá trị thỏa ĐKXĐ).

5. Giải toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình:

  • Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.
  • Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
  • Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa, rồi kết luận.

  • Chú ý:

 

Tải trọn bộ đề cương tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận