Đề 20 – Tổng hợp đề ôn tập Toán 5

Đang tải...

Đề 20

Phần 1 (3)

 Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Bài 1 (0,75):   Biết 3/10 quãng đường AB dài 2,7 km. Vậy quãng đường AB dài:

          a.0,81 km             b. 9 km                 c. 27 km               d. 9 m

Bài  2 (0,75):   8 m² 5 cm² = . . . cm² :

          a.80005                b. 8005                 c. 850                   d. 8500

Bài 3 (0,75):   Một người bán hàng bị lỗ 100 000 đồng và số tiền đó bằng 25% số tiền vốn bỏ ra. Ta sẽ tính số tiền vốn như sau :

          a.100 000 : 25                                   b. 100 000 x 25 : 100             

          c.100 000 x 100 : 25                         d. 100 000 x 25

Bài 4 (0,75):   Chữ số 3 trong số thập phân 74,563 có giá trị là :

          a.3                        b. 3/10                  c. 3/100                d.3/1000

Phần 2: Tự luận

Bài 1 (1):    Tính:

a)8 x  3/2            b)  1/5 : 6             c) 54 + 18,32            d) 160,5 – 18

Bài 2 (2):   a.Tính giá trị biểu thức:    32,3 x 4 : ( 2,5 + 1,3 )

                  b.Tìm : (0,5 đ)           8/9 : x = 4/5                

Bài 3 (2):   Lúc 6g15ph một xe gắn máy đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Đi được 90 km xe dừng lại nghỉ

a.Hỏi người đó dừng lại nghỉ lúc mấy giờ? (1đ)

b. Sau khi nghỉ 30 phút người ấy tiếp tục đi nhưng vì ngược gió nên vận tốc giảm 5 km/giờ, dọc đường sửa xe hết 15 phút. Tính đoạn đường AB, biết người ấy đến B lúc 12 giờ 15 phút.

File Word

Xem thêm

Đề 21

Đang tải...

Related Posts

Bình luận