Đề 19 – Tổng hợp đề ôn tập Toán 5

Đang tải...

Đề 19

Hãy đánh dấu X vào ô      đặt sau câu trả lới đúng cho các bài tập sau

Bài 1 (0,6):  Số ba mươi hai phẩy sáu mươi bốn được viết là:

A.32,064                                                              B. 32,64

C.302,64                                                              D. 32,604    

Bài 2 (0,6):  Thời gian từ 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 20 phút có :

A.10 phút                                                             B. 20 phút

C.30 phút                                                             D. 40 phút     

Bài 3 (0,6):  Phân số thập phân   65/10m   được viết dưới dạng số thập phân với đơn vị dam là :

A.0,65m                                                               B. 6,5m

C.0,65dam                                                           D. 6,5dam     

Bài 4 (0,6):  Số thích hợp điền vào chỗ trống của 3/8 ngày = …………..giờ là:

A.8 giờ                                                                          B. 3giờ      

C.6 giờ                                                                          D. 9giờ             

Bài 5 (0,6):  Nam đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 9 giờ 15 phút. Giữa đường Nam nghỉ 25 phút thì thời gian Nam đi từ A đến B không kể thời gian nghỉ là:

A. 2 giờ 05 phút

B. 2 giờ 15 phút

C. 2 giờ 10 phút

D. 2 giờ 20 phút

PHẦN 2 (7 điểm)

Bài 1 (1):   Đặt tính rồi tính:

A. 4 giờ 42 phút + 3 giờ 18 phút                                               B.  15 giờ 24 phút : 12

Bài 2 (1):   Tìm X :

A. 9,5 x X =42,4 + 29,8

B.X : 84 = 46,32 – 29,75

Bài 3 (3):   Một hồ nước hình hộp chữ nhật không có nắp, bên trong có chiều dài 2,4m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 1,2m. Tính diện tích toàn phần và thể tích cái hồ nước đó.

Bài 4 (2):   Ba số trung bình cộng là 4,2 số thứ nhất là 3,6 số thứ hai là 4,5. Tìm số thứ ba.

File Word

Xem thêm

Đề 20

Đang tải...

Related Posts

Bình luận