Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – Hình học lớp 9

Đang tải...

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

I. LT

– Tiếp tuyến của đường tròn là một đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm.

II. BT

Bài 1. Cho tam giác ABC, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Cmr 4 điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn, gọi tâm nó là O

b) Gọi M là trung điểm BC. Cmr ME là tiếp tuyến của (O)

Bài 2. Cho (O ; R) đường kính AB. Vẽ dây AC sao cho góc CAB = 30 độ. Trên tia đối tia BA lấy điểm M sao cho BM = R. Cmr:

a) MC là tiếp tuyến của (O)

b) MC2 = 3R2

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8, AC = 15. Vẽ đường cao AH. Gọi D là điểm đx với B qua H. Vẽ đường tròn đường kính CD cắt AC = E.

a) Cmr HE là tiếp tuyến của đường tròn

b) Tính độ dài HE

Bài 4. Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 90), tia phân giác của C đi qua trung điểm I của AD.

a) Cmr BC là tiếp tuyến của (I, IA)

b) Gọi H là tiếp điểm của BC với (I) nói trên. K là giao điểm AC và BD. Cmr KH song song DC

 Bài 5. Cho (O), dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn tại C.

a) Cmr CB là tiếp tuyến của đt

b) Cho bán kính của đường tròn là 15, AB = 24. Tính OC

File PDF

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận