Đáp án Bài 2 đề tuyển sinh toán THPT Huế 2008 – 2009 

Đang tải...

Đáp án bài 2 Toán năm 2008 – 2009 THPT Huế.

Bài 2 : 

a) Gọi x (m), y (m) là hai kích thước của hình chữ nhật (x > 0, y > 0)

Theo giả thiết ta có :

Do đó x và y là hai nghiệm của phương trình:X^2   – 61X+ 900 = 0 . Giải phương trình ta được hai nghiệm X1 = 25, X2 = 36 .

Các giá trị 25 và 36 là thích hợp.

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 36m và chiều rộng là 25m.

b) X^2 – 2(m + 1)X +m^2  + 2 = 0 (1)

+ Để phương trình (1) có nghiệm thì: Δ’ ≥ 0

Δ’ = {(m+1)}^2 – (m ^2 + 2) = 2m – 1 >0 <=> m ≥ 1/ 2

+ Khi đó, phương trình (1) có 2 nghiệm X1 và X2, ta có:

S = X1 + X2 =2 (m + 1); P = X1X2 = m^2 +2

{X1}^3 {X2}^3 =( X1 + X2)( {X1}^2 – X1X2 + X2^2 )[{(X1+X2)}^2 - 3 X1X2]

Suy ra:

{X1}^3 {X2}^3 = 2 ( m+1) [4.{(m+1)}^2 – 3{(m+2)}^2 ] = 2 (m+1) ({(m+2)}^2 + 8, – 2) 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận