Đáp án Bài 1 đề tuyển sinh toán THPT Huế 2008 – 2009 

Đang tải...

Đáp án bài 1 Toán năm 2008 – 2009 THPT Huế.

Bài 1 : 

a) Điều kiện x ≥ 0, khi đó : 

3\sqrt {3x} – 5\sqrt {12x} + 7\sqrt {27x} = 28 <=> 3\sqrt {3x} – 10\sqrt {3x} + 21 \sqrt {3x} = 28 <=> 14\sqrt {3x} = 28 <=> \sqrt {3x} = 2 <=> 3x = 4 <=> x = 4/3

b) A1 = \sqrt {x} – 1/ \sqrt {x} = ( x – 1 ) / \sqrt {x}

A2 = \sqrt {x} \sqrt {x} -1 ) + [\sqrt {x} (\sqrt {x} +1 )] / [(\sqrt {x} +1)(\sqrt {x} -1)] = ( x – \sqrt {x} + x + \sqrt {x} ) / ( x-1) = 2x / ( x- 1) 

A = ( x -1 ) / \sqrt {x} . 2x / ( x -1 ) = 2 \sqrt {x} ( x >0 , x ≠ 1) 

c) Biến đổi : 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận