Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần IX) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

Đang tải...

Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần IX) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

 

IX.

1. B             2. D                3. A               4. B               5. C

6. A             7. D                8. B               9. C               10. A

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận