Đáp án Bài tập rèn luyện kỹ năng – Câu hỏi và bài tập Lịch sử 6

Đang tải...

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

1.1

A

2. D

3.D

D

4. D

5. B

6. D

7. D

8. A

9.

r1

10.

D

11.

D

12.

D

13.

B

14.

c

15.

D

16.

c

17.

A

18.

D

19.

B

20.

D

21.

D

22.

B

23.

D

24.

D

25.

A

26.

c

27.

c

28.

A

29.

A

30.

B

31.

A

32.

B

33

34.

D

35

B

36.

D

37.

A

38.

c

39

c

40.

c

41.

D

42.

D

43

B

44.

c

45

D

46.

D

47

c

48.

D

49

D

50.

c

51.

c

52.

D

53

D

54.

D

55

B

56.

D

57

B

58

A

59

D

60.

c

61.

A

62.

c

63

B

64.

c

65

D

66

A

67

D

68

c

69

A

70.

B

71.

c

72.

D

73

A

74.

D

 

Tải về file word >> tại đây

Xem đề bài >> tại đây

Xem thêm 

Bài tập rèn luyện kỹ năng tự luận – Câu hỏi và bài tập Lịch sử 6 >> tại đây

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận