Đáp án – Bài 2 Thực Hiện Pháp Luật – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải...

Đáp án – Bài 2 Thực Hiện Pháp Luật – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

 

1. C 2. D 3. B 4. D 5. A
6. B 7. C 8. C 9. A 10. B
11. C 12. C 13. B 14. B 15. A
16. C 17. B 18. B 19. A 20. A
21. C 22. B 23. B 24. A 25. C
26. C 27. C 28. A 29. C 30. C
31. D 32. C 33. A 34. B 35. B
36. A 37. B 38. D 39. C 40. C
41. C 42. A 43. D 44. C 45. A
46. C 47. C 48. D 49. A 50. C
51. A 52. C

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận