Đáp án – Bài 1 Pháp Luật Và Đời Sống – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải...

Đáp án – Bài 1 Pháp Luật Và Đời Sống – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

 

1. C 2. D 3. B 4. C 5. B
6. C 7. B 8. C 9. D 10. C
11. D 12. B 13. C 14. A 15. C
16. D 17. A 18. D 19. A 20. A
21. B 22. B 23. C 24. B 25. C
26. B 27. B 28. A 29. C 30. D
31. C 32. B 33. A 34. B 35. C

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận