Đáp án 24 mã đề Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT

Đang tải...

Đáp án 24 mã đề Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT

Môn thi Giáo dục công dân sáng 10/8 gồm 24 mã đề, được trộn từ 4 đề gốc, thí sinh làm 40 câu hỏi trong 50 phút.

Mã đề 301

Mã đề 302

Mã đề 303

Mã đề 304

Mã đề 305

Mã đề 306

Mã đề 307

Mã đề 308

Mã đề 310

Mã đề 311

Mã đề 312

Mã đề 313

Mã đề 315

Mã đề 316

Mã đề 318

Mã đề 319

Mã đề 320

Mã đề 321

Mã đề 322

Mã đề 323

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận