Dạng bài về Thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức – Toán lớp 3

Đang tải...

THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TRONG MỘT BIỂU THỨC

(CHỈ CÓ NHÂN CHIA)

Ví dụ:          

a. 72 :  8 x 9  =  9 x 9 = 81

còn 72 : 8 x 9 = 72 : 72 = 1 (sai)

Cách 1 : 8 x 10 : 2           Cách  2: 8 x 10 : 2

80 : 2 =  40                                8 x 5 = 40

Cách 3 :   8 : 2 x 10

                4 x 10 = 40

–        Biểu thức chỉ có nhân chia ta thứ tự thực hiện các phép tính từ trái sang phải phép nào trước làm trước, phép nào sau làm sau.

Bài tập:

1. Tính bằng nhiều cách:

a) 48 : 4 x 2                b) 72  x  6 : 2

2. Tính nhanh:

a) 19 x 9 +19               b) 24 x 11 – 24

3. a) 34 : 5 +16 : 5           b)16 x 7 + 14 x 2

4. Tìm x:

a) 38 – X x 4 = 18                   b) 12 : x + 28 : x – 20 : x = 5

5. Tìm hai số có hai chữ số biết rằng thương của hai số là 4 và tổng của số nhỏ với 4 là số tròn chục

6. Túi thứ nhất đựng 18kg gạo gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau (giải bằng hai cách).

7. Số giờ làm việc mỗi ngày của anh Hoà bằng 1/3 số giờ trong một ngày. Trong mỗi tuần anh Hòa được nghỉ 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Hỏi anh Hoà làm việc bao nhiêu giờ trong một tuần?.

8. Một phép chia có số bị chia 99, thương là 9 và số dư là số dư lớn nhất. Hỏi số chia là bao nhiêu?

9. Ngày mùng 3 tháng 5 là thứ hai. Hỏi những ngày chủ nhật của tháng đó là những ngày nào?.

10. Một cửa hàng có 8 thùng nước mắm mỗi thùng chứa 15 lít. Hỏi số lít nước mắm đóng vào các can 5 lít thì được bao nhiêu can?.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập về phép cộng – Toán lớp 3

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận