Dạng bài toán về đơn vị đo độ dài – Bài tập Toán 5

Đang tải...

Dạng bài toán về đơn vị đo độ dài

Bài tập Toán 5 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành trong sách giáo khoa Toán 5; phù hợp với chuẩn kiến thức; kỹ năng của chương trình môn Toán ở lớp 5. Các bài tập này được sắp xếp theo thứ tự nếu trong Toán 5 và trong tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 5 của Bộ GD và ĐT. Cùng hoc360.net ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập dưới đây. 

….

1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau (theo mẫu) :

Dạng bài toán
b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau :

– Đơn vị lớn gấp ……….đơn vị bé.

– Đơn vị bé bằng …………….. đơn vị lớn

2. Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm :

a)135m = ………………. dm b)1mm = ………….cm
342dm = ………………. cm 1cm =…………. m
15cm = ………………. mm 1m =…………. km

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

4km 37m = ………………. m ;  354dm = ………………. m………………. dm
8m 12cm = ……………….  cm ; 3040m = ………………. km………………. m

4 . Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Khuy áo (xem hình vẽ bên) có đường kính là:

A. 20cm B. 20mm Dạng bài toán
C. 3cm D. 2mm

(có thể dùng thước đo độ dài để kiểm tra lại)


 >> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm:

Dạng bài toán về đơn vị đo khối lượng – Bài tập Toán 5 tại đây. 

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận