Dạng bài tìm các số hạng trong một dãy tỉ số bằng nhau biết tích của các số hạng đó toán 7

Đang tải...

Dạng bài tìm các số hạng trong một dãy tỉ số bằng nhau biết tích của các số hạng đó

Phương pháp giải

Ví dụ 2. Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích là 960m. Chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 5 và 3. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

Giải

Gọi chiều dài của khu vườn là x (m), chiều rộng của khu vườn là y (m).

Từ đó, x = 40 ; y = 24.

Vậy chiều dài khu vườn là 40m, chiều rộng khu vườn là 24m.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận