Dạng bài so sánh hai luỹ thừa toán 7

Đang tải...

Phương pháp giải

Có thể đưa về so sánh hai luỹ thừa cùng số mũ hoặc cùng cơ số.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận