Dạng bài giải bài toán thực tế về hai đại lượng tỉ lệ thuận toán 7

Đang tải...

Dạng bài giải bài toán thực tế về hai đại lượng tỉ lệ thuận 

Phương pháp giải

  • Xác định quan hệ tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng y và x.
  • Áp dụng tính chất tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

Ví dụ 1. Cứ xay xát 50 kg thóc thì được 36 kg gạo. Hỏi nếu xay xát 175 kg thóc thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Giải

Tóm tắt đề bài :

Khối lượng thóc

50 kg

175 kg

Khối lượng gạo

36 kg

x kg ?

Khi xay xát thì khối lượng gạo thu được tỉ lệ thuận với khối lượng thóc đem xay xát.

Vậy nếu xay xát 175 kg thóc thì được 126 kg gạo.

Ví dụ 2. Mua 6 gói kẹo thì hết 45 000 đồng. Khi đó với 60 000 đồng thì mua được mấy gói kẹo như thế ?

Giải

Tóm tắt đề bài :

Số tiền

45 000 đ

60 000 đ

Số gói kẹo

6 gói

x gói ?

Số tiền  và số gói kẹo mua được là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Vậy với 60 000 đ thì mua được 8 gói kẹo.

Ví dụ 3. Một ô tô chạy quãng đường 225 km trong 4,5 giờ. Với vận tốc đó thì xe chạy 150 km trong bao lâu ?

Giải

Tóm tắt đề bài :

Quãng đường

225 km

150 km

Thời gian

4,5 giờ

x giờ ?

Với cùng một vận tốc thì quãng đường và thời gian xe chạy là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận