Dạng bài chứng minh tỉ lệ thức Toán 7

Đang tải...

Dạng bài chứng minh tỉ lệ thức Toán 7

Phương pháp giải

Muốn chứng minh tỉ lê thức a/b = c/d ta có thể chứng minh ad = bc hoặc chứng minh hai tỉ số ở hai vế có cùng giá trị.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận