Dạng bài chia số m thành những phần x, y, z tỉ lệ với các số a, b, c cho trước toán 7

Đang tải...

Dạng bài chia số m thành những phần x, y, z tỉ lệ với các số a, b, c cho trước

Phương pháp giải

Ví dụ 1. Chu vi của một tam giác là 81cm. Các cạnh của nó tỉ lệ với 2, 3, 4. Tính độ dài mỗi cạnh.

Giải

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z.

Suy ra x = 2.9 = 18 ; y = 3.9 = 27 ; z = 4.9 = 36.

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác lần lượt là : 18cm ; 27cm ; 36cm.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận