Communication –  trang 31 Unit 3 Peoples of Viet Nam?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8 mới

Đang tải...

Unit 3 : Peoples of Viet Nam?  

                    Communication

 

∗Objectives:

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Use the lexical items related to cultural groups of Viet Nam to ask and answer different question types about ethnic people in Viet Nam.

Skills: – listening, speaking, reading and writing.

Bài 1. Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.

1.Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

B.Rice farming. Trồng lúa.

2.Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

A.The Khmer. Người Khơ Me.

3.Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

C.In the Mekong Delta. Ở đồng bằng sồng Mê Kông.

4.Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

B.In the northern mountainous regions. Ở những khu vực miền núi phía Bắc.

5.Người Laha hầu hết sống ở đâu?

C.In Son La. Ở Sơn La.

6.Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

A.The Hoa. Người Hoa.

Bài 2. Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu?

Khu vực Tây Bắc: Việt, H’mong, Lào

Khu vực Đông Bắc: Việt, H’mong, Nùng, Tày

Tây Nguyên: Việt, Bana, Brâu, Ê Đê, Gia Rai, Sê Đăng

Đồng Bằng sông Mê Kông: Việt, Chăm, Khmer Đồng bằng sông Hồng: Việt

Bài 3. Chọn một nhóm và nói về họ.

The Viet live everywhere in the country. They have the largest population.

They have many kinds of food from North to South. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

Người Việt sống ở mọi nơi trên đất nước. Họ có dân số lớn nhất.

Họ có nhiều loại thức ăn từ Bắc vào Nam. Họ thường tổ chức nhiều lễ hội suốt cả năm. Họ có trang phục truyền thống là: Áo dài và áo bà ba.

Notes:

Geographical location of some ethnic groups:

The Viet: all over the country

The Tay, the Nung: North and Northeast provinces

The Muong: Hoa Binh, Phu Tho, Son La, Thanh Hoa

The Hani: Lai Chau, Lao Cai

The Hmong: Northern mountainous regions, Nghe An

The Pathen: Ha Giang, Tuyen Quang

The Thai: Son La, Lai Chau, Yen Bai, Thanh Hoa, Nghe An…

The Bahnar: Gia Lai, Kon Tum, Binh Dinh, Phu Yen

The Ede: Dak Lak, Gia Lai, Phu Yen, Khanh Hoa

The Giarai: Gia Lai, Kon Tum, Dak Lak

The Brau: Kon Tum

The Khmer: Mekong Delta provinces

The Cham: Ninh Thuan, Binh Thuan, Tay Ninh, An Giang…

The Sedang: Kon tum, Quang Ngai,Quang Nam

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận