A Closer Look 1 –  trang 50 Unit 11 Science And Technology?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Đang tải...

Unit 11 : Science And Technology? 

                      A Closer Look 1

 

∗Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Know words forming a noun indicating people.

– Know how to stress in words starting with “un” and “im”.

– Practice doing exercises related.

Bài 1. Hoàn thành những câu sau với những danh từ chỉ người.

1.adviser/ advisor

Một người mà đưa ra lời khuyên là một người cố vấn.

2.chemist

Một nhà khoa học mà nghiên cứu về hóa học là nhà hóa học.

3.designer

Một người mà công việc của người đó là thiết kế đồ vật là một nhà thiết kế.

4.programmer

Một người mà công việc người đó là viết những chương trình cho máy tính là một lập trình viên.

5.biologist

Một nhà sinh vật học dưới nước là một nhà khoa học mà nghiên cứu cuộc sống dưới biển.

Bài 2. Viết một danh từ từ danh sách bên dưới mỗi hình.

1.chemist (nhà hóa học)

2.software developer (người phát triển phần mềm vi tính)

3.engineer (kỹ sư)

4.physicist (nhà vật lý)

5.doctor (bác sĩ)

6.conservationist (nhà bảo vệ môi trường)

7.explorer (nhà khám phá, nhà thám hiểm)

8.archaeologist (nhà khảo cổ)

Bài 3. Đưa ra hình thức đúng của những từ trong ngoặc đơn.

1.developments

Mỗi ngày chúng ta nghe về những phát triển mới trong khoa học và công nghệ.

2.scientists

Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới.

3.exploration

Mỹ là nước dẫn đầu trong khám phá không gian.

4.medical

Những tiến bộ trong khoa học y tế sẽ giúp con người sống lâu hơn trong tương lai.

5.economic

Có một mối liên hệ giữa phát triển kinh tế và môi trường.

Phát âm

–    Khi ta thêm các tiền tố: un-, im-,… (có nghĩa là “không”) vào từ gốc để tạo thành từ mới. Trọng âm của từ này giống như ở từ gốc.

Ex: possible (adj): có thể —> im’posisble (adj): không thể

‘happy (adj): hạnh phúc —> un’happiness (n): không hạnh phúc -Khi ta thêm các tiền tố: un-, im-,… (có nghĩa là “không”) vào từ có một âm tiết thì trọng âm rơi vào từ gốc.

Ex: fair —> um’fair pure —> im’pure

Bài 4. Nghe và lặp lại những từ sau. Đánh dấu nhấn vào những từ.

Click tại đây để nghe:

 

un’wise            im’pure                  un’hurt           un’lucky               un’healthy

im’patient        unfore’seen             imma’ture       impo’lite     un’limited    im’possible     un’natural

Bài 5. Đặt những từ trong phần 4 vào đúng cột

Click tại đây để nghe:

 

Bài 6. Điền vào chỗ trông với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu.

1.impure

Giáo viên nói nước này không tinh khiết và không thể sử dụng được trong thí nghiệm của chúng ta.

2.unhealthy

Những nhà khoa học đã xác định một mối liên hệ giữa việc ăn kiêng không tốt cho sức khỏe và những căn bệnh.

3.impossible

Công việc này sẽ không thể nếu không có sự giúp đỡ của một máy tính.

4.unlimited

Nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta không phải là vô hạn.

5.impatient

Thật không tốt khi mất kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

 

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận